SZKOLENIE: Strategia jest dla amatorów, egzekucja (wdrożenie) dla profesjonalistów – czyli jak sprzedaż współgra z produkcją

Zintegrowanie kanałów sprzedaży oraz optymalizacja portfolio to fundament wdrażania STRATEGII, która również współgra z Produkcją.

Posiadane portfolio Produktów lub Usług wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rozrasta się. Właścicieli i Zarządy zadają sobie pytanie czy jest inny sposób na wzrost ? Z pomocą przychodzi optymalizacja portfolio produktów/usług, która pozwala maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży oraz.

W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonty mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań! Naszym Klientom pomagamy zintegrować kanały sprzedaży, wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych.

W kontekście integracji sprzedaży, obecnie główne cele naszych Klientów to:

 • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
 • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
 • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

Zespół doświadczonych konsultantów i trenerów, od 13 lat codziennie, z pasją poprawia wyniki swoich Klientów i zaangażowanie ich pracowników.

Łączy twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja), tak aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze, czyli zaangażowanie ludzi i zespołów.

Zespół zrealizował z sukcesem ponad 80 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Dzięki niemu Klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej, jak i samego miejsca pracy.

Firma pomogła ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

Wspiera swoich Klientów w 4 strategicznych obszarach:

 • usprawnia produkcję,
 • zwiększa sprzedaż,
 • rozwija ludzi i
 • doskonali procesy biznesowe.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada, godz. 13:00-14:00, Scena Główna

Organizator: 4Result, Międzynarodowe Targi Poznańskie

[ Wstecz ]