SZKOLENIE: Quick Response Manufacturing (QRM)

QRM to metoda pozwalająca zrewolucjonizować modelowanie i zarządzanie procesami wytwarzania. Metoda jest szczególnie polecana każdej organizacji produkującej w modelu Low Volume / High Mix (do wytworzenia produktu potrzeba wielu komponentów), a także wytwarzającej produkty na zamówienie lub w krótkich seriach.

Metoda QRM to zmiana strategii, która koncentruje całą organizację (planowanie materiałowe, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów) wokół jednego kluczowego nawyku, czyli konkurowania krótkim czasem realizacji. Pokażemy nie tylko, jak skrócić czas realizacji zleceń , lecz również, jak dzięki skracaniu czasów realizacji rozwijać wszechstronność ludzi, poprawiać jakość oraz obniżać koszty operacyjne firmy, zyskując dzięki temu większy udział w rynku . QRM jest strategią nastawioną na trwały wzrost biznesu. Firmy wdrażające QRM skracają czasy realizacji nawet, do 80%, co w efekcie nie przekłada się na większą sprzedaż i udział w rynku, ale również doświadczają znaczącej redukcji kosztów funkcjonowania firmy nawet o 10-15%. Lean Manufacturing to potężne narzędzie, ale ze względu na swoje dostosowanie do produkcji seryjnej bardzo trudne do wdrożenia w firmach produkujących krótkie serie oraz produkty projektowane i wytwarzane na zamówienie klientów.

O 4 RESULTS:

Zespół doświadczonych konsultantów i trenerów, od 13 lat codziennie, z pasją poprawia wyniki swoich Klientów i zaangażowanie ich pracowników.

Łączy twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja), tak aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze, czyli zaangażowanie ludzi i zespołów.

Zespół zrealizował z sukcesem ponad 80 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Dzięki niemu Klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej, jak i samego miejsca pracy.

Firma pomogła ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

Wspiera swoich Klientów w 4 strategicznych obszarach:

  • usprawnia produkcję,
  • zwiększa sprzedaż,
  • rozwija ludzi i
  • doskonali procesy biznesowe.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada, godz. 14:30-15:30, Scena Główna

Organizator: 4Result, Międzynarodowe Targi Poznańskie

[ Wstecz ]